Základná škola Borský Mikuláš, Záhorácka 919

Typ: Základná škola
Adresa: Záhorácka 919, 90877 Borský Mikuláš
WWW:
E-Mail: riaditelka@zsbormik.edu.sk
Telefón: 034/6595240
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 034028277
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Alena Naštická
Výchovný poradca
Základná škola Borský Mikuláš, Záhorácka 919
fotka
Mgr. Martina Hasáková
Riaditeľ
Základná škola Borský Mikuláš, Záhorácka 919