Základná škola Beluša, Slatinská 3

Typ: Základná škola
Adresa: Slatinská 3, 01861 Beluša
WWW:
E-Mail: zs.belusa@stonline.sk
Telefón: 424624691
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Púchov
IČO: 036125717
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Darina Mazáková
Špeciálny pedagóg
Základná škola Beluša, Slatinská 3
fotka
Mgr. Miriam Bajzová
Výchovný poradca
Základná škola Beluša, Slatinská 3
fotka
Ing. Edita Horváthová
Riaditeľ
Základná škola Beluša, Slatinská 3