Súkromná základná škola Žilina, Oravská cesta 11

Typ: Základná škola
Adresa: Oravská cesta 11, 01001 Žilina
WWW:
E-Mail: oravskaszs@gmail.com
Telefón: 415683006
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Žilina
IČO: 37906542
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Bc. Ivana Paúrová
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Žilina, Oravská cesta 11
fotka
Mgr. Zuzana Oleárová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Žilina, Oravská cesta 11