Súkromná základná škola Martin, Ul. Š. Furdeka

Typ: Základná škola
Adresa: Ul. Š. Furdeka , 03601 Martin
WWW:
E-Mail: lhlavatova@centrum.sk
Telefón: 0903897091
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 42213231
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ľubica Hlavatová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Martin, Ul. Š. Furdeka
fotka
Ing. Mária Bočeková
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Martin, Ul. Š. Furdeka