Základná škola Benice, Benice 96

Typ: Základná škola
Adresa: Benice 96, 03842 Benice
WWW:
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 037811886
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslava Chmelařová
Výchovný poradca
Základná škola Benice, Benice 96
fotka
PaedDr. Jozef Záborský
Riaditeľ
Základná škola Benice, Benice 96