Test Poradňa CŠPP

Typ: Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Adresa: Železničiarska 6, 800 12 Bratislava - Nové Mesto
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
Príslušnosť k projektovému centru
Projektová centrála
IČO:
00000002
Testovacia škola č. 3 
 
Detail
00000003
Testovacia škola č. 4 
 
Detail
fotka
Mgr. Pedagóg1 CŠPP
Špeciálny pedagóg
Test Poradňa CŠPP
fotka
Ing. Pedagóg 2 CŠPP MBA
Špeciálny pedagóg
Test Poradňa CŠPP