Súkromná základná škola Banská Bystrica, Bakossova 5

Typ: Základná škola
Adresa: Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: skolaufilipa@skolaufilipa.sk
Telefón: 0911253181
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 37896083
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Michaela Souček Vaňová PhD.
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Bakossova 5
fotka
Mgr. Tomáš Pivarči
Riaditeľ
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Bakossova 5
fotka
Mgr. Barbora Soroková
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Bakossova 5