Cirkevná základná škola Olováry, Olováry 132

Typ: Základná škola
Adresa: Olováry 132, 99122 Olováry
WWW:
E-Mail: obec.olovary@stonline.sk
Telefón: 047/4879121
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Veľký Krtíš
IČO: 31897797
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Magdolna Kulcsár
Riaditeľ, Výchovný poradca
Cirkevná základná škola Olováry, Olováry 132