CPPPaP Banská Bystrica

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Mládežnícka 34, 97401 Banská Bystrica
E-Mail: cpppapbb@svsbb.sk
Telefón: 048/ 413 47 51, 048/ 413 47 52
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 00164321
37896083
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Bakossova 5 
0911253181 
Detail
045015325
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Magurská 16 
0918248790 
Detail
042007453
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Mládežnícka 51 
048 / 4162506, 0911217071 
Detail
035677686
Základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 17 
048/ 4141 587, 907 781 877 
Detail
017067391
Základná škola Banská Bystrica, Golianova 8 
048/ 4147 851 
Detail
035677694
Základná škola Banská Bystrica, Magurská 16 
048 / 4173772 
Detail
035677708
Základná škola Banská Bystrica, Moskovská 2 
048/ 4231 834  
Detail
035677724
Základná škola Banská Bystrica, Okružná 2 
048 / 4135627 
Detail
035677732
Základná škola Banská Bystrica, Pieninská 27 
048/ 4173 258  
Detail
035677759
Základná škola Banská Bystrica, Radvanská 1 
048/ 4161 927 
Detail
035677775
Základná škola Banská Bystrica, Sitnianska 32 
048/ 4170 686 
Detail
035677783
Základná škola Banská Bystrica, Spojová 14 
048/ 47 13 138  
Detail
035677791
Základná škola Banská Bystrica, Tatranská 10 
048 / 4173148, 4171726 
Detail
035677767
Základná škola Banská Bystrica, Trieda SNP 20 
048/ 4144 723, 917 426 815  
Detail
035677678
Základná škola Jána Bakossa Banská Bystrica, Bakossova 5 
048/ 4153 301 
Detail
035677741
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica, Gaštanová 12 
048/ 4131 573 
Detail
042002931
Základná škola Narnia Banská Bystrica, Okružná 2 
048 / 3811027, 0917862097 
Detail
035677856
Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča, Školská 14 
048/ 2400 077 
Detail
017067405
Základná škola Selce, Školská 4 
048 / 4181227 
Detail
035677716
Základná škola SSV Banská Bystrica, Skuteckého 8 
048/ 4125 950 
Detail
037889524
Základná škola Staré Hory, Staré Hory 327 
048/ 4199 224 
Detail
00354252
Špec.základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 15 
048/4141277 
Detail
035984414
Základná škola pri ZZ Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 4 
048 / 4726533, 0910781380 
Detail
035677821
Základná škola s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť, Pod kostolom 332/25 
048/ 4190 112 
Detail
035677813
Základná škola s MŠ Badín, Tajovského 2 
048/ 4182 632 
Detail
035677805
Základná škola s MŠ Brusno, Školská 622/24 
048/ 4194 369, 911 338 969 
Detail
042191211
Základná škola s MŠ Hiadeľ, Hiadeľ 14 
048 / 4191119 
Detail
037956132
Základná škola s MŠ Králiky, Králiky 98 
048 / 4197625 
Detail
037998196
Základná škola s MŠ Malachov, Banícka 52 
048 / 4183340, 0903565567 
Detail
042192609
Základná škola s MŠ Medzibrod, Nám. hrdinov SNP 24 
048 / 4184446 
Detail
037893009
Základná škola s MŠ Podkonice, Podkonice 284 
048 / 4196849 
Detail
037892509
Základná škola s MŠ Priechod, Priechod 179 
048 / 4189165 
Detail
045018332
Základná škola s MŠ Strelníky, Strelníky 42 
048 / 4295202 
Detail
00652709
Základná škola s MŠ Štefana Moysesa Banská Bystrica, Námestie Š. Moysesa 23 
048/ 4153 460 
Detail
035677848
Základná škola s MŠ Štefana Žáryho Poniky, Družstevná 201 
048/ 4193 700 
Detail
035677830
Základná škola s MŠ T. G. Masaryka Ľubietová, Nám. V. Dunajského 4/14 
048 / 4195305, 4195309 
Detail
037891839
Základná škola s MŠ Vlkanová, Vlkanovská 68 
048 / 4188135 
Detail
710058187
Základná škola Banská Bystrica, Hronská 47 
048 / 4186253 
Detail
710102666
Základná škola Čerín, Čerín 57 
048 / 4192172 
Detail
037957872
Základná škola Harmanec, Harmanec 10 
048 / 4198249 
Detail
710058306
Základná škola Lučatín, Lučatín 176 
048 / 4191122 
Detail
710148946
Základná škola Môlča, Prostredná Môlča 67 
048 / 4147864 
Detail
710143188
Základná škola Riečka, Riečka 57 
048 / 4197221 
Detail
710058357
Základná škola Strelníky, Strelníky 42 
048 / 4295202, 0904538957 
Detail
fotka
Mgr. Dominika Hajkovská
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica