CPPPaP Banská Bystrica

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Mládežnícka 34, 97401 Banská Bystrica
E-Mail: cpppapbb@svsbb.sk
Telefón: 048/ 413 47 51, 048/ 413 47 52
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 00164321
710058306
Základná škola Lučatín, Lučatín 176 
048 / 4191122 
Detail
710148946
Základná škola Môlča, Prostredná Môlča 67 
048 / 4147864 
Detail
710143188
Základná škola Riečka, Riečka 57 
048 / 4197221 
Detail
710058357
Základná škola Strelníky, Strelníky 42 
048 / 4295202, 0904538957 
Detail
fotka
Mgr. Dominika Hajkovská
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica