CPPPaP Banská Bystrica

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Mládežnícka 34, 97401 Banská Bystrica
E-Mail: cpppapbb@svsbb.sk
Telefón: 048/ 413 47 51, 048/ 413 47 52
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 00164321
710058306
Základná škola Lučatín, Lučatín 176 
048 / 4191122 
Detail
710148946
Základná škola Môlča, Prostredná Môlča 67 
048 / 4147864 
Detail
710143188
Základná škola Riečka, Riečka 57 
048 / 4197221 
Detail
710058357
Základná škola Strelníky, Strelníky 42 
048 / 4295202, 0904538957 
Detail
fotka
Mgr. Zuzana Benková
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Marianna Burianová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Bibiána Čížová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Martina Eisnerová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Anton Kalina
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Banská Bystrica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PaedDr. Elena Luptáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Elena Ondrušková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Gabriela Sabolová PhD.
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Daniela Schranzová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Ľubomír Tichý
Riaditeľ, Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Valéria Vallová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Zuzana Vencelová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Adriana Záskalanová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Daniela Žilinčíková
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Kristína Jánošová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Slavomira Cabanová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Monika Súlovcová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr Barbora Holáková
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Martina Jadroňová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Milan Volčko
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Dominika Hajkovská
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica