Základná škola Beňuš, Beňuš č. 250

Typ: Základná škola
Adresa: Beňuš č. 250, 97664 Beňuš
WWW:
E-Mail: bartonkova@sbenus.edu.sk
Telefón: 048/619 84 40, 048/619 81 58, 0911 97 66 44
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828347
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Iveta Bartoňková
Riaditeľ
Základná škola Beňuš, Beňuš č. 250
fotka
Mgr. Dagmar Mihoková
Výchovný poradca
Základná škola Beňuš, Beňuš č. 250