Cirkevná ZŠ sv. Jána apoštola s VJM Dunajská Streda, Trhovisko 1

Typ: Základná škola
Adresa: Trhovisko 1, 92901 Dunajská Streda
WWW:
E-Mail: czssvjana@gmail.com
Telefón: 031 / 5523157
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 031825001
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Teodora Aranyossyová
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ sv. Jána apoštola s VJM Dunajská Streda, Trhovisko 1