Reformovaná základná cirkevná škola s VJM Dolný Štál, Hlavná 85

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 85, 93010 Dolný Štál
WWW:
E-Mail: reformoy@gmail.com
Telefón: 031 / 5590418
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 031825389
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Márta Oros
Riaditeľ
Reformovaná základná cirkevná škola s VJM Dolný Štál, Hlavná 85