Základná škola Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda, Hviezdoslavova ul. 2094/2

Typ: Základná škola
Adresa: Hviezdoslavova ul. 2094/2, 92901 Dunajská Streda
WWW:
E-Mail: mj.vambery@gmail.com
Telefón: 031 / 5525385
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 036086576
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Ján Masszi
Riaditeľ
Základná škola Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda, Hviezdoslavova ul. 2094/2