Základná škola L. Batthyánya-Strattmanna s VJM Horný Bar, Hlavná 45

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 45, 93033 Horný Bar
WWW:
E-Mail: zshornybar@post.sk
Telefón: 031 / 5597103
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 037836382
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Eleonóra Vargová
Riaditeľ
Základná škola L. Batthyánya-Strattmanna s VJM Horný Bar, Hlavná 45