Základná škola Bidovce, Bidovce 209

Typ: Základná škola
Adresa: Bidovce 209, 04445 Bidovce
WWW:
E-Mail: zsbidovce@stonline.sk
Telefón: 055/6965284 055/7294955
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice - okolie
IČO: 031986081
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Andrea Oždániová
Výchovný poradca
Základná škola Bidovce, Bidovce 209
fotka
Mgr. Renáta Matová
Výchovný poradca
Základná škola Bidovce, Bidovce 209
fotka
Mgr. Marta Kucharčíková
Riaditeľ
Základná škola Bidovce, Bidovce 209