Základná škola s VJM Blatná na Ostrove, Blatná na Ostrove 203

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Blatná na Ostrove 203, 93032 Blatná na Ostrove
WWW:
E-Mail: zdpladnk@zsmblatna.edu.sk
Telefón: 031 / 5598195
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 710055501
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Alžbeta Hliváková
Riaditeľ
Základná škola s VJM Blatná na Ostrove, Blatná na Ostrove 203