Základná škola s VJM Boheľov, Boheľov 20

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Boheľov 20, 92901 Boheľov
WWW:
E-Mail: zsbohelov@centrum.sk
Telefón: 031 / 5590287
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 710055510
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Csicsay
Riaditeľ
Základná škola s VJM Boheľov, Boheľov 20