Základná škola s VJM Dobrohošť, Hlavná 98

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 98, 93031 Dobrohošť
WWW:
E-Mail: nagyszilvia@post.sk
Telefón: 031 / 5548172
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 710055528
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Silvia Nagyová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Dobrohošť, Hlavná 98