Základná škola Biel, Hlavná 24

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 24, 07641 Biel
WWW:
E-Mail: zsbiel@stonline.sk
Telefón: 056/635 17 21
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trebišov
IČO: 035541326
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Ladislav Oltman
Výchovný poradca
Základná škola Biel, Hlavná 24
fotka
Mgr. Ľudovít Bucsay
Riaditeľ
Základná škola Biel, Hlavná 24