Základná škola s VJM Dolný Bar, Hlavná 27

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 27, 93014 Dolný Bar
WWW:
E-Mail: zs@zsmdbar.edu.sk
Telefón: 031 / 5513272
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 710055544
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Györgyi Csóková
Riaditeľ
Základná škola s VJM Dolný Bar, Hlavná 27