Základná škola Blatné Remety, Blatné Remety 98

Typ: Základná škola
Adresa: Blatné Remety 98, 07244 Blatné Remety
WWW:
E-Mail: skola@zsbremety.edu.sk
Telefón: 056/6597206
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Michalovce
IČO: 035545577
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Barbora Bodnárová
Výchovný poradca
Základná škola Blatné Remety, Blatné Remety 98
fotka
Ing. Viera Tkáčová
Výchovný poradca
Základná škola Blatné Remety, Blatné Remety 98
fotka
Ing. Jana Križanovičová
Riaditeľ
Základná škola Blatné Remety, Blatné Remety 98