Základná škola len s ročníkmi I. stupňa Blatnica, Blatnica 310

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Blatnica 310, 038 15 Blatnica
WWW:
E-Mail: skola@zsblatnica.edu.sk
Telefón: 043/49 48 225
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 710059116
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Vlasta Sekerková
Výchovný poradca, Riaditeľ
Základná škola len s ročníkmi I. stupňa Blatnica, Blatnica 310