Základná škola s VJM Horné Mýto, Školská ulica 5

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Školská ulica 5, 93013 Horné Mýto
WWW:
E-Mail: skola@zsmhmyto.edu.sk
Telefón: 031 / 5581322
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 710055781
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Alžbeta Nagyová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Horné Mýto, Školská ulica 5