Základná škola s MŠ Bobrov, Nová cesta 361

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Nová cesta 361, 02942 Bobrov
WWW:
E-Mail: riaditel@zsbobrov.edu.sk
Telefón: 043/ 5587 126
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Námestovo
IČO: 037810324
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Tibor Adamča
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bobrov, Nová cesta 361
fotka
Mgr. Branislav Podhajský
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bobrov, Nová cesta 361