Základná škola Bobrovec, Bobrovec 490

Typ: Základná škola
Adresa: Bobrovec 490, 03221 Bobrovec
WWW:
E-Mail: kremnicka@zsbobrovec.sk
Telefón: 044/ 5596 688 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Liptovský Mikuláš
IČO: 037810375
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
RNDr. Martina Šimková
Výchovný poradca
Základná škola Bobrovec, Bobrovec 490
fotka
Mgr. Iveta Verbová
Výchovný poradca
Základná škola Bobrovec, Bobrovec 490
fotka
Mgr. Anna Kremnická
Riaditeľ
Základná škola Bobrovec, Bobrovec 490