Základná škola Ratnovce, Ratnovce 63

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Ratnovce 63, 92231 Ratnovce
WWW:
E-Mail: zsratnovce@gmail.com
Telefón: 033 / 7737114
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Piešťany
IČO: 710058101
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dorota Farkašová
Riaditeľ
Základná škola Ratnovce, Ratnovce 63