Základná škola Šaštín - Stráže, Štúrova 1115

Typ: Základná škola
Adresa: Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže
WWW:
E-Mail: zssastin@gmail.com
Telefón: 034 / 6592309
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037837052
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Ľubomír Galuš
Riaditeľ
Základná škola Šaštín - Stráže, Štúrova 1115