Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves, Lakšárska Nová Ves 397

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Lakšárska Nová Ves 397, 90876 Lakšárska Nová Ves
WWW:
E-Mail: zslnv@zoznam.sk
Telefón: 034 / 6598124
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037837117
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Vandáková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves, Lakšárska Nová Ves 397