Základná škola s MŠ Senica, J.Mudrocha 1343/19

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: J.Mudrocha 1343/19, 90501 Senica
WWW:
E-Mail: 4zssenica@mail.t-com.sk
Telefón: 034 / 6514294
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 042399769
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
RNDr. Anna Parízková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Senica, J.Mudrocha 1343/19