Základná škola Šaštín - Stráže, Hviezdoslavova 1462

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hviezdoslavova 1462, 90841 Šaštín-Stráže
WWW:
E-Mail: zsstraze@centrum.sk
Telefón: 034 / 6592366
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037840665
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Lajdová
Riaditeľ
Základná škola Šaštín - Stráže, Hviezdoslavova 1462