Základná škola s MŠ Plavecký Peter, Plavecký Peter 89

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Plavecký Peter 89, 90635 Plavecký Peter
WWW:
E-Mail: zsplaveckypeter@szm.sk
Telefón: 034 / 6539140
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037850768
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Daniela Krajčíriková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Plavecký Peter, Plavecký Peter 89