Základná škola Častkov, Častkov 130

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Častkov 130, 90604 Častkov
WWW:
E-Mail: zscastkov@post.sk
Telefón: 034 / 6511317
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 710057075
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Iveta Fodorová
Riaditeľ
Základná škola Častkov, Častkov 130