Základná škola s MŠ Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 44

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hradište pod Vrátnom 44, 90612 Hradište pod Vrátnom
WWW:
E-Mail: materska.skola@post.sk
Telefón: 034 / 6581215
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 710057105
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Helena Stupavská
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 44