Základná škola s MŠ Borša, Ružová 304

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Ružová 304, 07632 Borša
WWW:
E-Mail: zuzanalackova@zoznam.sk
Telefón: 056/6683360
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trebišov
IČO: 035541261
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Lacková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Borša, Ružová 304
fotka
Mgr. Silvia Pavlíková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Borša, Ružová 304