Základná škola s MŠ Kuklov, Nová 203

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Nová 203, 90878 Kuklov
WWW:
E-Mail: zskuklov@gmail.com
Telefón: 034 / 6582135
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 710057148
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Andrea Bolebruchová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Kuklov, Nová 203