Základná škola s MŠ Osuské, Výhony 11

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Výhony 11, 90612 Osuské
WWW:
E-Mail: zs.s.ms.osuske@zoznam.sk
Telefón: 034 / 6587185
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 710057172
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ivana Bucalová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Osuské, Výhony 11