Základná škola Prietrž, Prietrž 138

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Prietrž 138, 90611 Prietrž
WWW:
E-Mail: zs.prietrz@gmail.com
Telefón: 034 / 0918126957
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 710057253
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dáša Hromková
Riaditeľ
Základná škola Prietrž, Prietrž 138