Základná škola Prievaly, Prievaly 187

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Prievaly 187, 90634 Prievaly
WWW:
E-Mail: zs.prievaly@zoznam.sk
Telefón: 034 / 6599137
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 710057270
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Svetlana Vachová
Riaditeľ
Základná škola Prievaly, Prievaly 187