Základná škola pri ZZ Smrdáky, Smrdáky 1

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Smrdáky 1, 90603 Smrdáky
WWW:
E-Mail: zsplk@post.sk
Telefón: 034 / 6575155
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 035629908
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Viera Rosivačová
Riaditeľ
Základná škola pri ZZ Smrdáky, Smrdáky 1