Spojená škola: ŠzŠ s MŠ i. Senica, Brezová 1

Typ: Spojená škola
Adresa: Brezová 1, 90501 Senica
WWW:
E-Mail: smsi@stonline.sk
Telefón: 034 / 6514791, 6543448
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 000181935
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Oto Mareček
Riaditeľ
Spojená škola: ŠzŠ s MŠ i. Senica, Brezová 1