III. Základná škola Holíč, Kollárova 21

Typ: Základná škola
Adresa: Kollárova 21, 90851 Holíč
WWW:
E-Mail: 3.zs.holic@post.sk
Telefón: 034 / 6683057
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Holíč
IČO: 710159889
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Cvečková
Riaditeľ
III. Základná škola Holíč, Kollárova 21