ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca, Bošáca 396

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Bošáca 396, 91307 Bošáca
WWW:
E-Mail: zsbosaca@centrum.sk 
Telefón: 327781210
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
IČO: 036125083
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Kukučová
Výchovný poradca
ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca, Bošáca 396
fotka
Mgr. Daniela Záhorová
Riaditeľ
ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca, Bošáca 396