Základná škola s MŠ Bracovce, Bracovce 26

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Bracovce 26, 07205 Bracovce
WWW:
E-Mail: zs.bracovce@post.sk
Telefón: 056/6495 332
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Michalovce
IČO: 035545755
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Oľga Berdyová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bracovce, Bracovce 26
fotka
Mgr. Drahoslava Matinová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bracovce, Bracovce 26