Základná škola Branč, Nitrianska 98

Typ: Základná škola
Adresa: Nitrianska 98, 95113 Branč
WWW:
E-Mail: zsbranc@zsbranc.edu.sk
Telefón: 037/6565129
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nitra
IČO: 037865421
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Peter Perháč
Výchovný poradca
Základná škola Branč, Nitrianska 98
fotka
Mgr. Mária Vargová
Riaditeľ
Základná škola Branč, Nitrianska 98