Základná škola Bánovce nad Bebravou, J. A. Komenského 1290/1

Typ: Základná škola
Adresa: J. A. Komenského 1290/1, 95704 Bánovce nad Bebravou
WWW:
E-Mail: zskom@centrum.cz
Telefón: 038 / 7602911, 0905779808
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 036128473
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Leila Slugeňová
Riaditeľ
Základná škola Bánovce nad Bebravou, J. A. Komenského 1290/1