Základná škola s MŠ Dvorec, Dvorec 63

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dvorec 63, 95655 Dvorec
WWW:
E-Mail: zdkladek@zsdvorec.edu.sk
Telefón: 038 / 7602289
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 036129674
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Nadežda Sokolíková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dvorec, Dvorec 63