Základná škola Ruskovce, Ruskovce 56

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Ruskovce 56, 95654 Ruskovce
WWW:
E-Mail: obecruskovce@stonline.sk
Telefón: 038 / 7686129, 0911405088
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 710057555
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Stanislava Bakošová
Riaditeľ
Základná škola Ruskovce, Ruskovce 56