Základná škola s MŠ Brehy, Záhumnie 24

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Záhumnie 24, 96801 Brehy
WWW:
E-Mail: maria.skodova@centrum.sk
Telefón: 045/6857325
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Žarnovica
IČO: 037888544
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Edita Záborská
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Brehy, Záhumnie 24
fotka
PaedDr. Mária Škodová PhD.
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Brehy, Záhumnie 24